Kehä- ja koetoimitsijat

Kennelliiton sivuilta voi kehä- ja koetoimitsijoita hakea kennelpiireittäin, nimellä, koelajilla tai kielitaidolla. Hakutuloksesta saa toimitsijan tiedot nimeä klikkaamalla. 

Haussa näkyvät ne kehätoimitsijat, joille on merkitty kehätoimitsijan pätevyys kennelpiirissä ja joiden Kennelliiton jäsenyys on voimassa. Haun onnistumiseksi haettavan kehätoimitsijan osoite ei saa olla merkitty salaiseksi.

Koetoimitsijahaussa näkyvät ne koetoimitsijat, joiden tiedot kennelpiiri on lisännyt.

Tapahtumakalenteri - Toimihenkilöt (kennelliitto.fi)