Jaoston vetäjä:
Petri Tukia
p. 050 544 2257
petri.tukia@phnet.fi

Jaoston tehtävä on edistää roturyhmään FCI 6 kuuluvien ajavien ja jäljestävien koirien kilpailu ja harrastusmahdollisuuksia sekä opastaa ja antaa neuvoja uusille harrastajille. Jaosto toimii yhteistyössä kennelpiirin alueella toimivien eri koirayhdistysten ja metsästysseurojen kanssa. 


Ajokoirajaosto toimii Salpausselän Kennelpiirin alaisuudessa ja toimeenpanevana elimenä toimii Päijät-Hämeen Ajokoirayhdistys Ry.
Alla olevasta linkistä pääset yhdistyksen kotisivuille.