Pitkäkoe BEAJ

Aika: 20.8.2024-28.2.2025
Järjestäjä: Salpausselän Beagle ry
Tilinumero:  FI51 5612 1120 5751 10
Osallistumismaksu: 15€

Soita vastaanottavalle tuomarille ja sovi koepäivästä.

Kokeen vastaanottava ylituomari 
Petri Tukia 050 5442257