Toimintasuunnitelma 2024

Toiminnan pääpaino on koulutuksessa ja koeaktivoinnissa. Pyritään että omasta kennelpiiristä löytyy riittävästi asiansa osaavia ylituomareita, koetoimitsijoita ja palkintotuomareita. Mahdollistetaan edullisia koemahdollisuuksia harrastajille. 
Neuvotaan uusia harrastajia lajin pariin.

KURSSIT

Järjestetään koulutustilaisuuksia palkintotuomareille: 
6.-7.5.2024 HIRV, HIRV-J & KARH peruskurssi,
25.5.2024 HIRV, HIRV-J & KARH jatkokurssi. 


Tarvittaessa järjestetään lisää kursseja.

Kannustetaan palkintotuomareita hakeutumaan koetoimitsija- ja  ylituomarikoulutukseen. 

KOKEET

Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään HIRV-kokeita riittävä määrä. Jaosto tukee kokeiden järjestäjiä, vuosikokouksessa päätetyn linjauksen mukaan. Lisätietoja puheenjohtajalta ja sihteeriltä.

Karhukoirajaosto järjestää karhukoirien etelänlohkovalinnat marraskuussa 2024.

Sekä syyskuussa 2024 LINT Haukkuottelun etelänlohkon valinnat. 

HIRV Piirinmestaruuskokeen järjestää Salpausselän metsästyspystykorvat Ry.

Kinkkukisat järjestää tänä vuonna Karhukoirajaosto.

MUU TOIMINTA

NÄYTTELYT
Osallistutaan ryhmänäyttelyn järjestämiseen Jokimaan Ravikeskuksella 1.5.2024.

KESÄPÄIVÄT
Järjestetään jaoston toiminnassa mukana oleville tahoille kesäpäivät toukokuussa 2024.