Koirapuistojen hoito

Lahdessa on kymmenen koirapuistoa, joiden rakenteiden kunnosta ja jätehuollosta vastaa Lahden kaupunki. Koira-aitausten puhtaanapidosta vastaavat puistojen käyttäjät sekä Salpausselän kennelpiiri.

Lahdessa on 11 koira-aitausta.