RALLY-TOKO

SALPAUSSELÄN RALLY-TOKOPIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT

 KILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE 

Kilpailun järjestää kennelpiirin jäsenyhdistys. Kilpailu järjestetään virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä. Kilpailun osallistujamäärää voidaan rajoittaa, jolloin etusijalla ovat piirinmestaruudesta kilpailevat koirakot. Osallistujamääriä voidaan rajoittaa myös muissa kilpailuluokissa, jolloin etusija on joukkuekilpailuun osallistuvilla koirilla. Muutoin osallistumisoikeuden määrää ilmoittautumisjärjestys.

 OSALLISTUMISOIKEUS 

Osallistumisoikeus on sekä puhdas- että sekarotuisilla koirilla.

 YKSILÖKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS 

Osallistujan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen tai Salpausselän kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien tulee asua vakituisesti Salpausselän kennelpiirin alueella. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Asumistilanne määräytyy kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin mestaruudesta vuosittain. 

JOUKKUEKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS 

Joukkuekilpailuun voivat osallistua Salpausselän kennelpiirin jäsenyhdistysten joukkueet ja edustajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä. Ohjaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa. Muuten piirinmestaruuskilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeita. Kennelpiiri tukee piirinmestaruuskilpailun järjestämistä sääntöjensä mukaan.

 YKSILÖKILPAILU 

Koirakohtainen piirinmestaruus ratkaistaan korkeimmassa kansallisessa luokassa (MES). Tuloksen on oltava hyväksytty. Korkeimmassa luokassa voidaan arvostella korkeintaan kilpailuohjeen mukainen enimmäismäärä koirakoita (60). Edellisellä piirinmestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan tuloksistaan riippumatta. Mikäli luokkaan ilmoittautuu enemmän koirakoita, käytetään karsintaperusteena korkeinta saavutettua pistemäärää ko. luokassa viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän vuoden ajalta. Tulosten ollessa tasan, ratkaisee toiseksi korkein MES-luokan tulos jne. Jos näiden tulosten perusteella kilpailuluokkaan jää paikkoja, käytetään koirilla, joilla on kilpailuoikeus ko. luokkaan, muttei tulosta ko. luokasta, karsintaperusteena edellisen luokan (VOI) mukainen korkein pistemäärä viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän vuoden ajalta.

 JOUKKUEKILPAILU 

Kilpailussa voidaan järjestää myös epävirallinen joukkuekilpailu. Joukkue koostuu yhdestä tai kahdesta alokas- tai avoimen luokan koirasta ja yhdestä tai kahdesta voittaja- tai mestariluokan koirasta, yhteensä vähintään kolme ja korkeintaan neljä koiraa. Lisäksi voidaan nimetä kaksi varakoiraa, yksi alokas tai avoimen luokan koira ja yksi voittaja tai mestari luokan koira. Joukkueen kokonaistulokseen lasketaan kolme parasta tulosta. Tuloksien mennessä tasan paras VOI- tai MES -luokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden. Niidenkin mennessä tasan ratkaisee paras ALO- tai AVO -luokan tulos. Karsintaa käytetään, jos kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät mahdu mukaan kilpailuun. Joukkuepaikat täytetään joukkueiden karsintapistejärjestyksessä, kunnes kilpailuluokkien enimmäiskoiramäärät ovat täynnä. Paikat täytetään siten, että kukin yhdistys saa mukaan ensin yhden, suurimmalla karsintapistemäärällä olevan joukkueensa, loput joukkuepaikat täytetään karsintapistejärjestyksessä. Karsintapisteiden lasku tapahtuu joukkueiden aiempien kisatulosten perusteella seuraavasti: Laskentaan huomioidaan kunkin joukkuekoirakon kolme viimeisintä, kilpailuluokasta riippumatonta tulosta, jotka on saavutettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Näistä tuloksista poimitaan kunkin koirakon parhaat pisteet. Saaduista pisteistä kolme parasta lasketaan yhteen joukkueen kokonaiskarsintapisteiksi. 

Esimerkki: Kilpailuun ilmoittautuu neljä koirakkoa, joiden kolme viimeisintä tulosta ovat 

1. MES0, MES74, VOI86 

2. VOI70, VOI-, AVO82 

3. AVO80, AVO98, ALO95 

4. ALO0, ALO80 

Näistä poimitaan kunkin parhaat tulokset VOI86, AVO82, AVO98, ALO80 joista kolme parasta pistemäärää lasketaan yhteen 86 + 82 + 98,  jolloin joukkueen karsintapisteiksi tulee 266