Kokokauden kokeet

Koko koekauden kestävä koe on aina yksittäinen suoritus yhdelle koiralle. Kokeen voi järjestää milloin tahansa kyseisen lajin koeajan puitteissa. Kokokauden kokeen tarkoituksena on pienentää kokeisiin osallistumisen kynnystä ja se mahdollistaa kokeen suorittamisen itselleen sopivana ajankohtana.
Kokeesta käytetään myös nimitystä "pitkäkoe".

Lajikohtaiset lisätiedot löydät alavalikosta.