Kennelpiirin hallitus

Puheenjohtaja 
Paula Heikkinen-Lehkonen, Luhtikyläntie 1559 B, 16510 Luhtikylä, 
paula.texterri@gmail.com 040 544 0030

Varapuheenjohtaja
Harri Mäkinen, harri.makinen@pp5.inet.fi
050 559 8906

Sihteeri
Anu Lintula, Oksatie 29, 18120 Heinola, salpauskennelpiiri@gmail.com
040 550 1864 (sihteerille voi soittaa milloin vain, ja jos ei vastaa juuri silloin, niin hän soittaa aina takaisin päin)

HALLITUS 2024