JÄSENTIEDOTE 20.9.2022

22.9.2022

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Koirapuistojen hoito vuodelle 2023

Lahdessa on kymmenen koirapuistoa, joiden hoidosta maksetaan kulukorvausta 50 €/kk/puisto. Vuoden lopussa umpeutuu näiden puistojen hoito. Koirapuistot ovat seuraavat: Kerinkallion koirapuisto, Launeen koirapuisto, Nastolan koirapuisto, Radiomäen koirapuisto, Rekolanpohjan koirapuisto, Erviänkadun koirapuisto, Tanssimäenkadun koirapuisto, Tapanilan koirapuisto, Ulaaninkadun koirapuisto ja Vanha-Kartanon koirapuisto. 

Hakuaika alueiden hoitoon päättyy 30.11.2022, hakemukset allekirjoittaneelle, Sinikka Suntiola sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi.


Renkomäen hallin varausvuorot syksy 2022 – kevät 2023

Lahden kansainvälinen koiranäyttely 22. – 23.4.2023

Ko. näyttely järjestetään Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa 22. – 23.4.2023, näyttelyn tehtäväprojektit laitetaan haettavaksi kennelpiirin jäsenyhdistyksille. Toimikunta käy projektien sisällöt läpi ja tiedote projektihausta lähetetään marraskuun aikana jäsenyhdistyksille. Tämä tieto teille etukäteen.

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorttien myöntämisestä

Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväksyy/myöntää ko. kortit jälkikäteen, lukuun ottamatta Suomen Palveluskoiraliiton (TOKO, Rallytoko ja koiratanssi), Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja). Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan. Koetoimitsijakortin omaavien henkilöiden korttipätevyys löytyy myös Omakoirasta, osalla onkin käytössä jo mobiiliversio kortista.

Koulutusohjaajakorttien uusiminen

Koulutusohjaajakorttien voimassaoloaika päättyy osalla 31.12.2022. Kortit uusitaan siten, että yhdistykset kokoavat uusittavat kortit yhteen (ei koske Suomen Palveluskoiraliiton (TOKO, Rallytoko ja koiratanssi), Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja) ja toimitetaan yhdistyksen puollolla varustettuna allekirjoittaneelle, mukaan myös yhteystiedot ja SKL:n jäsennumero, ilman ko. numeroa korttia ei uusita. Koulutusohjaajien on oltava SKL:n jäseniä ja jäsenmaksu on oltava maksettuna. Yksittäisiä, ilman puoltoa varustettuja kortteja ei uusita. Muistakaa sellainen seikka uusinnassa, että se kortti ei ole pelkästään ns. vapaakortti näyttelyihin vaan se edellyttää toimintaa. Miksi puoltaa uusimista henkilöille, jotka eivät kouluta eivätkä toimi lainkaan.

Korttien uusinta tapahtuu 27. – 31.12.2022 välisenä aikana eli tuona ajankohtana yhdistykset toimittavat uusittavat kortit allekirjoittaneelle yhdistyksen puollolla varustettuina. Mukaan on laitettava uusittavan kortin tiedot eli mistä kortista on kyse ja myös SKL:n jäsennumero + yhteystiedot (puh.nro ja mahdollinen sähköpostiosoite. Älkää lähettäkö korttiuusintoja yhtään aikaisemmin, koska pätevyydet tulee voimaan 1.1.2023. Uusitut kortit lähetän takaisin yhdistyksen sihteerille. Mikäli korttien uusinta-anomuksissa ei ole tarvittavia tietoja, palautan ne takaisin uusimatta. 

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa: 

1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväksyy / myöntää ko.  kortit jälkikäteen. SKL:n jäsenenä olevan palkintotuomarin pätevyys tallennetaan myös Omakoiraan ja osalla onkin jo käytössä mobiiliversio palkintotuomarikortista. 

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin

Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun / koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM:n kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiolalle, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle. 

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Nettisivujen ylläpito

Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Gustafsson, 040 5302240, tuiskumiett@gmail.com

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen:
Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi  Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse. Puhelin ma – to klo 16.30 – 1715, 041 3112911, ei tekstiviestejä.


Sihteeri lomailee

Sihteeri ei ole lainkaan tavoitettavissa ajalla 23.9. – 2.10.2022.

Sinikka Suntiola, sihteeri